Léčba rakoviny

Intervenční onkologie neboli léčba onkologických pacientů pomocí minimálně invazivních metod

"Onkologické intervenční výkony dnes umožňují intervenčním radiologům nabídnout klientům s maligním onemocněním celou škálu paliativních i kurativních výkonů a měly by být nabízeny v každém centru komplexní onkologické péče."

(zdroj: Válek V, Andrašina T, Kala Z, Kiss I, Tomášek J,
Ostřížková L. Intervenční radiologie u onkologických onemocnění)

Ireverzibilní elektroporace

Terapie převážně maligních nádorů měkkých tkání, kde není možné použít konvenční léčbu z důvodu blízkosti cévních struktur, jako např. dolní dutá žíla, aorta nebo také nervy, žlučovody, močovod či jiné kolagenní struktury.

  
nanoknife.jpg, 3,0kB
Více informací

Radiofrekvenční ablace

Bezpečná destrukce poškozené tkáně pomocí tepelného účinku procházejícího elektrického proudu o frekvenci řádově stovek kHz.

 
generator.jpg, 5,6kB
Více informací

Mikrovlnná ablace

Minimálně invazivní rychlá metoda, s možností využití všech operačních přístupů a kontroly pod CT nebo ultrazvuku.

 
Solero
Více informací

Léčba karcinomu
močového měchýře

Šetrná a účinná metoda léčby karcinomu močového měchýře díky
radiofrekvenčně indukovanému
chemoterapeutickému efektu
Synergo Rite.

Synergo Rite

Více informací