Co je rakovina

Rakovina je nádorové onemocnění, během něhož dochází k nekontrolovanému růstu určité populace buněk v lidském těle. To znamená, že rakovinu může způsobit jakákoliv skupina buněk – jak buňky relativně neškodné (např. bradavice), tak i velmi nebezpečné, které mohou vést k závažným zdravotním problémům. V takových případech je nezbytné podstoupit léčbu rakoviny pomocí metod, jež zabíjejí množící se buňky.

Na základě tkáně, ze které vycházejí, lze nádory dělit do několika základních skupin:

  • Mezenchymální nádory (nádory cév, vaziva, tukových buněk, kostí, chrupavky, svalových buněk, krevních buněk apod.)
  • Epitelové nádory (močové cesty, mléčné žlázy, krycí blány apod.)
  • Neuroektodermální nádory (nádory nervových uzlů, kůže, sliznic apod.)
  • Smíšené nádory (nádory vzniklé ze dvou různých tkání)

Rakovinový nádor se obecně dělí na zhoubný a nezhoubný. Zhoubný nádor je oproti nezhoubnému o poznání agresivnější, rychle roste a rozsévá se po těle tím, že si zakládá vzdálená ložiska, tzv. metastázy.

U českých žen je nejčastějším typem rakoviny rakovina prsu a tlustého střeva. U českých mužů se pak jedná o plicní nádory, rakovinu tlustého střeva a rakovinu prostaty.

Nejčastější příčinou vzniku rakoviny je špatná životospráva, zejména pak kouření, pití piva a konzumace živočišných tuků a uzenin. Ačkoliv má rakovina genetický základ, obvykle se projevuje právě v případech, kdy dochází k aktivaci výše zmíněných rizikových faktorů. To dokazuje skutečnost, že se rakovina častěji vyskytuje u mužů, kteří mají horší obranyschopnost a více než ženy holdují kouření a pití piva.

Více informací o léčbě rakoviny se můžete dozvědět také na dalším našem webu www.sab-medical.com