Co po vyléčení rakoviny

Ani po vyléčení rakovinového nádoru nemá pacient zcela vyhráno. Je potřeba i nadále pravidelně navštěvovat lékaře, jenž odebírá krev, sleduje pacientův stav a provádí různá vyšetření, pomocí kterých zjišťuje, zda se nádor nevrací. Jedině včas odhalené příznaky návratu rakoviny mohou pomoci k její rychlé a snadné léčbě, proto je nanejvýš důležité, aby pacient svého lékaře informoval o svém stavu a nahlásil mu jakékoliv potíže, jež jej potkají.

Více informací o léčbě rakoviny se můžete dozvědět také na dalším našem webu www.sab-medical.com