Jak vzniká rakovina

Rakovina vzniká na základě nekontrolovaného množení a dělení buněk, které, pokud nejsou v rámci léčby rakoviny včas potlačeny, pohltí a zničí celý organismus. K takovémuto růstu buněk dochází vinou mutace či poškození těch součástí DNA, jež se starají o regulaci růstu buněk.

Buňky v takovém případě zcela pohltí organismus, utlačují ostatní buňky a působí zdravotní potíže. Při zhoubném nádoru se dostávají do krevního oběhu a pomocí něj do dalších částí těla, kde si zakládají dceřiná ložiska, tzv. metastázy. Nádorové buňky nadále rostou, čerpají z organismu živiny a v těch nejhorších případech nakonec celý organismus zahubí.

Více informací o léčbě rakoviny se můžete dozvědět také na dalším našem webu www.sab-medical.com