Léčba nádorového onemocnění


Chirurgická léčba

Jednou z možností léčby rakoviny je chirurgická léčba.

Chirurgická léčba rakoviny se dělí na několik typů v závislosti na tom, jakým způsobem je provedena. Jedná se o zákroky diagnostické (slouží pouze k odebrání vzorku nádoru pro jeho rozbor), preventivní (odstranění nezhoubného nádoru), adjuvantní (doplňující zákrok k jiné metodě léčby), neoadjuvantní (chirurgickým zákrokem se nádor zmenší, aby mohl být následně léčen jinou metodou), radikální (vyjmutí celého nádoru z těla), paliativní (operace odstraňující akutní problémy s nádorem) nebo rekonstrukční (opravení struktur, jež byly nádorem postiženy).

Způsob provedení operace vždy určuje chirurg, její načasování pak obvykle tým lékařských specialistů v čele s onkologem. V tomto týmu by neměli chybět klinický onkolog, radiodiagnostik, radioterapeut a příslušný specializovaný chirurg v závislosti na lokalizaci nádoru (gynekolog, urolog, hrudní chirurg, ortoped, neurochirurg).RADIOTERAPIE

Využívá se k léčbě zhoubných nádorů citlivých na záření. Tzv. ozařování se provádí před i po operaci, s cílem zničení nádoru a co možná nejmenší poškození zdravé okolní tkáně. Radioterapie může být také samotným léčebným postupem u neoperovatelných nádorů. Často se používá ve spojení s chemoterapií.


CHEMOTERAPIE

Léčba pomocí cytostatik, které jsou vpravovány do organismu, aby zabránili dalšímu dělení nádorových buněk. Na rozdíl od radioterapie není chemoterapie přesně zacílena, a proto postihuje také zdravé buňky.

Více informací o léčbě rakoviny se můžete dozvědět také na dalším našem webu www.sab-medical.com