MikrovlnnÁ ablace pŘÍstrojem Solero MTA SystÉm

Mikrovlnná ablace je minimálně invazivní rychlá metoda, s možností využití všech operačních přístupů a kontroly pod CT nebo ultrazvuku. Je vhodná pro ablaci novotvarů měkkých tkání, zvláště pro velkoobjemové ablace v játrech, plících, ledvinách a také tam, kde je rychlost ablace zásadní.

Solero* (MTA) systém s aplikátorem je mikrovlnné zařízení určené pro ablaci měkkých tkání laparoskopicky, perkutánně nebo během otevřeného chirurgického zákroku. Tento systém využívá nejmodernější typ aplikátoru - elektrody, která je rychlejší, účinnější a dosahuje sféričtějších kruhovitých ablací ve srovnání s jinými používanými systémy. Generátor vytváří energii, kterou směřuje do aplikátoru dle konkrétního nastavení úrovně napájení a času. Často lékař použije několik malých dávek energie, které přesně a úplně zasáhnou cílovou oblast tkáně. Aplikátor má schopnosti provést až 5 cm ablaci za 6 minut.

Solero MTA systém není určen pro použití při operacích srdce.APLIKÁTOR SOLERO

Aplikátory

GENERÁTOR SOLERO

Aplikátory

Jak mikrovlnná ablace tkáně funguje

Mikrovlnná ablace zajišťuje odstranění nežádoucích buněk pomocí tepla použitím SOLERO MTA systému a jehly ve tvaru aplikátoru, který přenáší řízené množství mikrovlnné energie do postižené tkáně.

Jakmile je aplikátor na místě, začne vyzařovat mikrovlnná energie. Mikrovlny jsou jedinečné a rychle zajistí zahřátí tkáně. Mikrovlny jsou absorbovány do tkáně a vytvářejí teplo v interakci s částečkami vody. Působení tepla zabíjí nežádoucí buňky. Jakmile je léčba mikrovlnami ukončena, dochází k rozpadu poškozených buněk.

Léčba trvá asi dvě až 6 minut, i když váš celkový čas operace bude delší. Stejně jako u všech ablačních terapií jsou komplikace možné. Nicméně, údaje ukazují, že jsou srovnatelné se systémy s nižší frekvencí nebo s radiofrekvenční ablací. Váš lékař vám může poskytnout další informace o případných vedlejších účincích.