Mikrovlnná ablace přístrojem Acculis MTA Systém

Minimálně invazivní rychlá metoda, s možností využití všech operačních přístupů a kontroly pod CT nebo ultrazvuku.

Vhodná pro ablaci novotvarů měkkých tkání, zvláště pro velkoobjemové ablace v játrech, plících a také tam, kde je rychlost ablace zásadní.

Acculis MTA Systém byl vyvinut v letech 2001 až 2005 týmem složeným z firmy Microsulis, Univerzity Bath - katedry fyziky a Leicester Royal Infirmary. Systém byl označen značkou CE v roce 2005 a získal možnost uvedení na trh v USA v roce 2006. Systém využívá patentované jehla, respektive aplikátorů, které rychle a účinně ničí nežádoucí oblast v měkkých tkáních vstupem mikrovlnné energie.

Sulis VpMTA

Sulis VpMTA řídící jednotka generuje mikrovlnnou energii a řídí její přísun do aplikátorů. Lékař si vybere požadovanou úroveň napájení mikrovlnné energie a čas v sekundách. To závisí na velikosti a tvaru léze, která má být léčena. Často lékař použije několik malých dávek energie, které přesně a úplně zasáhnou cílovou oblast tkáně.

Aplikátory

Dodáváme aplikátory v různých velikostech pro různé orgány. Aplikátory mají biokompatibilní nepřilnavý povlak a naše Accu2i pMTA má hřídel chlazenou solným roztokem. Energie se zaměří na cílovou oblast léčby. Mikrovlnná energie je vedena z Sulis VpMTA řídicí jednotky mikrovlnami dolů přes kabel do hrotu aplikátoru.

obr ma1.jpg obr ma2.jpg


Studie

'The roleof microwave ablation in the management of hepatic colorectal metastases', authors C. Jones, S.A. Badger, G. Ellis. Printed in The Surgeon, The Journal of the Royal Colleges of Surgeons of Edinburgh and Ireland (2011)

'Microwave Ablation for Unresectable Hepatic Tumours: Clinical Results using a Novel Microwave Probe and Generator', authors N. Bhardwaj, A.D. Strickland, F. Ahmad, M. El-Abassy, B. Morgan, G.S.M. Robertson, D.M. Lloyd, published in the European Journal of Surgical Oncology (2009)
Jak mikrovlnná ablace tkáně funguje

Mikrovlnná ablace zajišťuje odstranění nežádoucích buněk pomocí tepla použitím Acculis MTA systému a jehly ve tvaru aplikátoru, který přenáší řízené množství mikrovlnné energie do postižené tkáně.

Jakmile je aplikátor na místě, začne vyzařovat mikrovlnná energie. Mikrovlny jsou jedinečné a rychle zajistí zahřátí tkáně. Mikrovlny jsou absorbovány do tkáně a vytvářejí teplo v interakci s částečkami vody. Působení tepla zabíjí nežádoucí buňky. Jakmile je léčba mikrovlnami ukončena, dochází k rozpadu poškozených buněk.

Léčba trvá asi dvě až čtyři minuty, i když váš celkový čas operace bude delší. Stejně jako u všech ablačních terapií jsou komplikace možné. Nicméně, údaje ukazují, že jsou srovnatelné se  systémy s nižší frekvencí nebo s  radiofrekvenční ablací. Váš lékař vám může poskytnout další informace o případných vedlejších účincích.