Radiofrekvenční ablace

Radiofrekvence se používá v medicíně již několik desetiletí. Je to druh energie, které se využívá k vytvoření určité vysoké teploty. Ta, aplikovaná v daném místě a po určitou dobu má za výsledek odumření nežádoucí poškozené tkáně.

Během výkonu radiofrekvenčním (RF) generátorem 1500X RF se ablační sonda umístí přímo do poškozené tkáně a několik malých zahnutých elektrod je rozmístěno ze sondy do poškozené tkáně. Vše probíhá pod kontrolou CT, ultrazvuku či MRI.

Po zapnutí přístroje RF energie protéká elektrodami, čímž způsobuje ohřívání okolní tkáně. Jakmile je dosaženo dostatečné teploty, nežádoucí poškozená tkáň se rozpadne během několika minut. Tkáň je dále absorbována a přirozenou cestou vyloučena z těla ven.

Na konci každé elektrody jsou umístěny teploměry (termistory), které umožňují měření teploty tkáně, energie je díky tomu automaticky upravena a požadovaná teplota zůstává neměnná.

Vysoká teplota je velice efektivní v ničení nežádoucí poškozené tkáně. Jakmile teplota tkáně stoupne nad 50°C je permanentně zničena. Proces je velice rychlý, většinou stačí méně než 10-15-ti minutová expozice pro 3 cm ablaci. Velikost celého místa ablace samozřejmě záleží na velikosti sondy, teplotě tkáně a na době nutné k aplikaci RF energie. Nežádoucí poškozenou tkáň je možné odstranit ablací bez poškození okolní zdravé tkáně.

Je několik možností, jak výkon provést, a každá má jiné výhody, limitace a použití.

Perkutánní přístup: obvyklá kontrola správné pozice sondy je prováděna ultrazvukem nebo CT. Toto je nejméně invazivní způsob prováděný většinou pouze pod lokální anestesií.

Laparoskopický přístup: metoda prováděna pod celkovou anestesií, pacient je schopný jít domů do tří dnů. Výhodou této metody je možnost použití intraoperativního ultrazvuku, který umožní přesnější lokalizaci a zároveň i vizualizaci poškozené tkáně.

Otevřený přístup: prováděn pod celkovou anestesií, lékař přímo vidí celou proceduru. U většiny zákroků se též používá intraoperarivního ultrazvuku. Doba zotavení je delší než u předchozích přístupů.

Firma ANGIODYNAMICS, vyvinula patentovaný chirurgický systém, který užívá seskupení rozvinutých radiofrekvenčních elektrod k ablaci předvídatelného objemu tkáně s minimálním traumatem pro pacienta. Generátor 1500X je monopolární s elektrochirurgickými elektrodami, schopnými přímé monitorizace teploty tkáně a impedance místa ablace a tím zajišťují destrukci cílené tkáně.

Bezpečné odstranění poškozené tkáně pomocí radiofrekvence se nazývá RADIOFREKVENČNÍ ABLACE. Je to technika použití střídavého elektrického proudu o frekvenci 460 – 480 kHz, která je vyzařována hrotem elektrody nebo jehlou umístěnou přímo uvnitř tkáně. Střídavý proud je příčinou lokální vibrace iontů vytvářející teplotu a způsobující odumření buněk při koagulační nekróze. Cytotoxický teplotní práh je 50°C, ale RF ablační technikou se může překročit a aktuálně dosáhnout bodu varu.

Jednou z nejdůležitějších věcí je výběr pacienta. Vhodnost, dle lokalizace nádoru, určuje lékař (onkolog), který úzce spolupracuje s radiologem, radiačním onkologem a s dalším odborným lékařem (dle lokalizace nádoru – chirurgie, ortopedie, interna, neurologie). Před výkonem je pacientovi znovu uděláno CT, které se opakuje týden po výkonu, 3 měsíce po výkonu a 6 měsíců po výkonu.

Výhody radiofrekvenční ablace:

  • Redukce velikosti nebo eliminace nádorů
  • Minimálně invazivní metoda
  • Vysoce efektivní (možnost použití u tumorů velkých 7 cm)
  • Možnost opakované ablace tumorů
  • Minimum komplikací či vedlejších účinků

Seznam pracovišť:

Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakultní nemocnice Ostrav
Fakultní nemocnice Plzeň
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno
Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem
Masarykův onkologický ústav Brno
Nemocnice Jablonec nad Nisou
Nemocnice Karlovy Vary
Nemocnice Liberec
Nemocnice Na Bulovce Praha
Nemocnice Na Homolce Praha
Nemocnice Nový Jičín
Nemocnice Pardubice
Nemocnice Třebíč
Všeobecná fakultní nemocnice Praha