Renální karcinom (ledviny)

Ledviny plní funkci čistírny v našem těle. Nachází se podél páteře, pod stropem břišní dutiny, retroperitoneálně a slouží k filtraci krve, čímž odstraňují škodlivé produkty z metabolismu, včetně těch toxických. Mimoto mají vliv na krevní tlak a tvorbu červených krvinek. Proto je nanejvýš nebezpečné, když tento důležitý orgán napadne nádor zvaný renální karcinom.

Renální karcinom je zhoubné onemocnění ledvin. Objevuje se nejčastěji u lidí ve věku po čtyřicítce a mnohem častěji postihuje muže. Ačkoliv není známá přesná příčina jeho vzniku, rizikovými faktory jsou obezita, kouření nebo vysoký tlak. Renální karcinom se projevuje například přítomností krve v moči, bolestmi v oblasti ledvin, nechutenstvím, únavou a dalšími příznaky typickými pro rakovinu.

Pro vyléčení nádoru se nejčastěji používá nefrektomie, během které dojde k chirurgickému odstranění celé postižené ledviny. Vhodnou metodou je také radiofrekvenční ablace, kdy je možné provést takzvanou částečnou nefrektomii. Zde se používají jehly StarBurst™ SDE, případně Habibova jehla.

starburst HabibovaJehla

„V uroonkologii je možné použít metodu Ireverzibilní elektroporace (IRE) pro karcinom ledviny, jelikož nepoškozuje kolagenní struktury močovodu a dále i pro miniinvazivní léčbu karcinomu prostaty.“ (dr.Kolombo, 2011)

starburst

Pokud potřebujete k výše uvedeným metodám více informací anebo doporučení vhodného zdravotnického zařízení, kde se metody provádějí, prosím kontaktujte nás. Rádi Vám poradíme.

Chemoterapie nebo radioterapie nevykazují při léčbě rakoviny ledvin příliš dobré výsledky.

Více informací o léčbě rakoviny se můžete dozvědět také na dalším našem webu www.sab-medical.com